Regler och villkor

Den här webbplatsen tillhandahålls av Weetabix Limited ("Weetabix"). Weetabix kontrollerar webbplatsen från Storbritannien och kan därför inte garantera att dess innehåll anses passande i alla domsrätter. Om du väljer att gå in på webbplatsen från ett land utanför Storbritannien måste du tillse att du följer gällande lag. Din användning av webbplatsen förutsätter att du accepterar följande regler och villkor, notisen om copyright/varumärke, och du bör förutsätta att allt innehåll på webbplatsen och copyright ägs exklusivt av Weetabix.

 1. Weetabix förbehåller sig rätten att ändra regler och villkor, information, material och notiser på webbplatsen då och då eller att tillfälligt eller permanent stänga webbplatsen eller en del av den utan föregående meddelande. Du bör kontrollera denna sida för att läsa reglerna och villkoren varje gång du besöker webbplatsen.
 2. Webbplatsens innehåll tillhör Weetabix och deras licensinnehavare. Du får inte mångfaldiga, sprida, överföra, distribuera, ändra, återanvända, visa eller på annat sätt använda hela eller delar av innehållet förutom att du får ladda ner en kopia till en dator och skriva ut en hårdkopia av sådant material enbart för din egen personliga, icke-kommersiella läsning i hemmet, förutsatt att du inte ändrar eller raderar notiserna om copyright/varumärken. Se vår notis om copyright/varumärke.
 3. Weetabix gör rimliga ansträngningar för att se till att all information som lämnas på webbplatsen (inklusive utsagor om näringsinnehåll) är riktig och följer relevanta lagar, men företaget ger inga utfästelser eller garantier avseende tillförlitlighet och påtar sig inget skadeståndsansvar för detsamma.
 4. Weetabix kontrollerar inte innehåll som innehas av tredje partens webbplatser som är länkade på olika sätt till webbplatsen och ansvarar inte för detsamma, inte heller för deras innehåll och användning vid någon transaktion mellan dig och sådana webbplatser. Weetabix varken garanterar eller försäkrar att din användning av webbplatsinnehåll eller av material som visas på webbplatsen inte gör intrång på rättigheter för tredje part som inte ägs av eller är associerade med Weetabix.
 5. Personlig information som du lämnar till webbplatsen kommer att användas i enlighet med vår sekretesspolicy och relevanta dataskyddslagar.
 6. WEETABIX GARANTERAR INTE ATT DIN ANVÄNDNING AV ELLER TILLGÅNG TILL WEBBPLATSEN SKER UTAN AVBROTT ELLER ÄR FRI FRÅN FEL OCH VIRUS, INTE HELLER ÄR FÖRETAGET ELLER DERAS LICENSGIVARE ANSVARIGA FÖR SKADA SOM ORSAKATS AV FIENTLIG PROGRAMVARA SOM KAN PÅVERKA ELLER SMITTA DIN DATOR ELLER EGENDOM PÅ GRUND AV ATT DU ANVÄNDER ELLER SÖKER PÅ WEBBPLATSEN ELLER HÄMTAR MATERIAL. ALL SÅDAN ANVÄNDNING ELLER SÖKNING PÅ WEBBPLATSEN SKER PÅ EGEN RISK.
 7. VIDARE, SÅ LÅNGT DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG, ÄR VARKEN WEETABIX ELLER DESS LICENSGIVARE ANSVARIGA FÖR DIREKT ELLER INDIREKT FÖRLUST, SKADA, KOSTNADER, UTGIFTER ELLER KRAV VARE SIG FASTSTÄLLDA I KONTRAKT, SKADESTÅNDSAKT (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET) ELLER PÅ ANNAT SÄTT UPPKOMNA PÅ GRUND AV DIN ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER DESS INFORMATION ELLER TJÄNSTER. UTAN ATT BEGRÄNSA FÖREGÅENDE UTTALANDE OCH SÅ LÅNGT DET ÄR TILLÅTET I RESPEKTIVE DOMSRÄTT UTFÄRDAR WEETABIX INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE WEBBPLATSEN ELLER DESS INNEHÅLL.
 8. ALLA GARANTIER OCH VILLKOR (VARE SIG DE ÄR UNDERFÖRSTÅDDA ENLIGT LAG ELLER PÅ ANNAT SÄTT) EXKLUDERAS AV WEETABIX, MEN DÄREMOT EXKLUDERAS ELLER BEGRÄNSAS INTE ANSVAR FÖR BEDRÄGLIG ORIKTIG FRAMSTÄLLNING ELLER FÖR DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA SOM ÅSAMKAS PÅ GRUND AV BEDRÄGLIGA HANDLINGAR AV WEETABIX ELLER DESS LICENSGIVARE.
 9. OM NÅGON AV DESSA REGLER ELLER VILLKOR ÄR OLAGLIGA, OGILTIGA ELLER ICKE VERKSTÄLLBARA SKALL DETTA INTE PÅVERKA GILTIGHETEN ELLER VERKSTÄLLBARHETEN FÖR ÅTERSTÅENDE REGLER OCH VILLKOR.
 10. Reglerna och villkoren i detta avtal mellan dig och Weetabix skall regleras enligt engelsk lag och du accepterar att alla tvister överförs till domsrätten vid de engelska domstolarna.
 11. Varumärken, logotyper och deviser som visas på webbplatsen är inregistrerade och/eller icke inregistrerade varumärken som ägs av Weetabix och inget av innehållet på webbplatsen skall betraktas som beviljande, uttryckligt eller underförstått, av tillstånd eller annan rättighet att använda ett sådant varumärke. All användning utan tillstånd av Weetabix är strängeligen förbjudet och betraktas som ett intrång på Weetabix immateriella rättigheter. Weetabix meddelar att man förbehåller sig alla rättigheter och kommer att skydda och hävda alla immateriella rättigheter i full utsträckning enligt lag mot all kränkning eller olagligt missbruk hur det än skett.
 12. Weetabix Food Company is the trading name of Weetabix Limited

OBSERVERA! OM DU INTE ACCEPTERAR ALLA OVANSTÅENDE REGLER OCH VILLKOR MÅSTE DU OMEDELBART SLUTA ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

Weetabix Limited (Company Number 267687), Weetabix Mills, Burton Latimer, Kettering, Northants, England, NN15 5JR.

> Back to Weetabix Food Company

Information

Klicka på länken nedan om du behöver ytterligare information om företaget eller våra varumärken eller om du vill kontakta kundtjänsten.

E-post Kundtjänst

Våra Märken

Left Right

Weetabix

Different For A Reason

> Se Weetabix Produkter

Alpen

En perfekt blandning

> Se Alpen Produkter

Weetos

Weetos är utsökta knapriga chokladrullar

> Se Weetos Produkter